კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

კომპანია brao.ge ინახავს თქვენს პირად ინფორმაციას, როდესაც რეგისტრირდებით ვებგვერდზე.

ჩვენთვის ყველა მომხმარებელი მნიშვნელოვანია, ამიტომ სრულად დაცულია თქვენი უსაფრთხოება ჩვენს საიტზე სტუმრობისას. ჩვენთვის პრიორირეტი თქვენი კომფორტია.

  • კომპანია იყენებს მომხმარებლის პირად ინფორმაციას მომსახურებისა და პროდუქტის მიწოდების უზრუნველსაყოფად, პრობლემის გადასაჭრელად, საიტის გასაუმჯობესებლად და პროდუქტის შესახებ ინფორმაციის მისაღებად.
  • კომპანია ვებგვერდზე რეგისტრირებულ მომხამრებელს საშუალებას აძლევს ნებისიერ დროს ნახოს და შეცვალოს მისი პირადი ინფორმაცია.
  • პირადი ინფორმაციის რედაქტირების მიზნით, მომხმარებელი უნდა შევიდეს თავის ანგარიშში ვებგვერდის შესაბამის გვერდზე www.brao.ge
  • კომპანიას უფლება აქვს მომხმარებელს მოთხოვოს შემდეგი ინფორმაცია: სახელი და გვარი,  კომპანიის სახელი რომელსაც იგი წარმოადგენს, საფოსტო მისამართი, ტელეფონის ნომერი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი, აგრეთვე ფინანსური და სხვა ინფორმაცია რომელიც მითითებულია ვებ გვერდზე.
  • კომპანია არავისზე არ გაცემს მომხმარებლის პირად ინფორმაციას, გარდა საჭიროებისა, კომპანიას აქვს უფლება გადასცეს პირადი ინფორმაცია მესამე პირს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ამას მოითხოვს საქართველოს კანონმდებლობა ან ხელისუფლების ორგანოები სამართლებრივი პროცედურის შესაბამისად
  • კომპანია იღებს შესაბამის ზომებს დაცული იყოს მომხმარებლის პირადი ინფორმაცია, არ იყოს ბოროტად გამოყენებული სხვის მიერ, არ შეიცვალოს მისი ინფორმაცია მომხმარებლისგან დამოუკიდებლად. ამასთან მისი ინფორმაციის გადაცემის მეთოდი და შენახვა შეიძლება არ იყოს სრულად დაცული, ამიტომ კომპანია არ იძლევა პირადი ინფორმაციის აბსოლუტურ უსაფრთხოებას.
  • კომპანია იტოვებს უფლებას შეცვალოს შენახვისა და მოთხოვნის პოლიტიკა. ამის შესახებ მომხმარებელი იქნება ინფორმირებული საიტის სათანადო ბმულზე ან თავის  პირად კაბინეტში გაეცნობა ინფორმაციას
  • კომპანია brao.ge შეიცავს სხვა ვებგვერდების ბმულებს. კომპანიას არ აქვს კონტროლი ამ ვებგვერდებზე და მათი კონფიდენციალურობის პოლიტიკაზე.  კომპანია მომხმარებელს მოუწოდებს ყურადღებით წაიკითხოს მათი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა, სანამ ამ ვებგვერდებზე  გადააგზავნის პირად ინფორმაციას.
  • კომპანია brao.ge არ ემსახურება 18 წლამდე ასაკის პირებს, რადგან მათი პირადი ინფორმაციის დაცვა მნიშვნელოვანია. თუ ისარგებლებთ ჩვენი კომპანიით, უნდა დაადასტუროთ, რომ სრულწლოვანი ხართ.

გთხოვთ, გაეცნოთ ინფორმაციას კონფიდენციალურობის პოლიტიკაზე. საიტზე რეგისტრაციისას ავტომატურად ადასტურებთ, რომ ეთანხმებით კომპანიის პოლიტიკას და ყველა პირობას. თუ არ ეთანხმებით და რეგისტაციის დროს გადაიფიქრეთ დახურეთ თქვენი გვერდი და ისარგებლეთ მხოლოდ საიტით.